Brisoleji

Spoljni brisoleji predstavlju osnovni model brisoleja sa standardnim lamelama, klasičnim nosačima, vođicama i vidljivom maskom. Spoljašnje brisoleje nije potrebno unapred planirati kod izrade objekata jer se oni nezavisno od tipa gradnje, bilo da je stara gradnja ili nova gradnja, ugraðuju. Standardni brisoleji se ugrađuju nakon završetka fasade i budući da su vidljivi spolja zajedno sa kombinacijom raznovrsnih fasada i stolarijom dodatno ulepšavaju izgled objekta.

Brisoleji Urban Enter

Brisoleji

Prozori

Detaljnije

Vrata

Detaljnije

Podizno-Klizna Vrata

Detaljnije

KATALOG 2019